ข้าพเจ้าเริ่มการเขียนบล็อกที่นี่ wordpress.com วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2556

ต้องขอบคุณท่าน ร.อ.ตรี ดร.บัญชา สำรวยรื่น คำสั่งงานของท่านเป็นจุดเริ่มต้นให้มีบล็อกนี้เกิดขึ้น

และขอบคุณเจ้าของวีดีโอให้ความรู้เรื่องการเขียนบล็อกบน wordpress.com ทุกท่าน

เช่นวิดีโอ เรื่อง การสร้างบล็อกอย่างง่ายด้วย WordPress.com โพสต์โดยคุณ golilabank

ที่มา: http://www.youtube.com/watch?v=mPH69KGiS4M